P R A K T I J K

Praktijk Sprankel | Rouwverwerking

Contact Info

+31 6 52626943

Stappenhoeve 7
5708 WC Helmond

anke@praktijksprankel.com

UP

Ervaringen Onderwijs

Mucella Ucar is leerkracht op Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad.
"Door voorafgaand de Rots en Watertraining eerst systemisch te kijken in de klas naar hoe het (echt) gaat met de kinderen, is er al veel informatie vanuit de kinderen gekomen. Daarbij heb je ook meteen een fijne relatie met de kinderen, wat de training ten goede komt. Je hebt zo het vertrouwen van de kinderen gewonnen en dat was zichtbaar tijdens de hele training. Er is zo een mooie opbouw van de training".
Mucella Ucar - Leerkracht groep 7

Berna is intern begeleider op OBS Brandevoort:
- De 'Rots en Watertraining' geeft inzicht in de sociale verhoudingen in de klas. Door de oefeningen worden sociale vaardigheden uitvergroot en zichtbaar.
- De training is gericht op weerbaarheid, met veel aandacht voor sociaal inzicht, waarbij ook de houding van de leerkracht meegenomen wordt in het geheel.
Daarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de leerkracht en het vertrouwen in de leerkracht en in de klas.
De leerkracht is immers (een zeer belangrijk) onderdeel van de groep.
- Wij zien op school positieve effecten van de training. Na het volgen van de Rots en Water training zien we meer rust in een groep, leerlingen die bewuster omgaan met elkaar doordat ze meer inzicht hebben in het eigen handelen. En leerkrachten besteden door de training meer aandacht aan weerbaarheid in de klas.
- De begeleiding is op maat, professioneel, integer en ondersteunend.
- Door de sociale inzichten, verkregen uit de training, worden vervolg stappen (voor leerkracht, groep en individuele leerlingen) duidelijker.
Berna Reuver - Intern Begeleider

Annemarie: Vandaag hebben wij een heel bijzondere les gehad van juf Anke.
We kregen ieder ons eigen poppetje en mochten deze in de ‘klas’ plaatsen. Waar sta je? Naar wie kijk je? Hoe voelt dat? Enz.
Er kwamen heel veel gevoelens naar voren. De kinderen waren ontzettend open en kwetsbaar in wat ze vertelden en lieten zien.
Ik ben nu nog erg onder de indruk. Ook kwam er naar voren dat kinderen die weg zijn gegaan gemist worden. Daarnaast werd er ook heel goed gevoeld dat er een nieuwe start is gemaakt en dat het heel fijn voelt om samen deze groep 7 te zijn. Iedereen mag er zijn. Ook de gevoelens die je eigenlijk niet zo vaak of niet zo graag laat zien. Dankjewel juf Anke en dankjewel kinderen voor jullie eerlijkheid en openheid. Ik ben zo trots als een pauw op jullie!”
Annemarie Joosten - Leerkracht groep 7

Danielle Andrien
Interim directeur De Groene Vlinder

Danielle Andrien “Anke is in staat om goed te luisteren naar de vraag van school.
Dit kan zij concreet maken en is hierin ook flexibel om tijdens het proces bij te stellen en aan te passen.
Daarnaast heeft ze heel veel kennis die ze laagdrempelig met het team kan delen”.
Danielle Andrien - Interim directeur De Groene Vlinder

 

Lisanne Siebers
Leerkracht groep 8 & kinderen groep 8

Kinderen: “We zijn meer een groep geworden: meer contact tussen de jongens en de meisjes. En we konden tijdens de training dingen met elkaar delen die we nog niet van elkaar wisten. De meeste kinderen hebben het gevoel dat de groep daardoor hechter is geworden”.
Leerkracht: “Ik merk zelf ook dat er meer begrip is voor elkaar. We bespreken veel in de (socio)kring. Kinderen zijn meer open en hebben vertrouwen in elkaar; durven meer uit te spreken wat ze niet fijn vinden. De sociokring is een heel belangrijk moment in de week voor de groep (en ook voor mij!).”