PRIMAIR ONDERWIJS

Rouwbegeleiding in de klas

Op deze pagina:

Rouw in de klas

Kinderen hebben al op jonge leeftijd met rouw en verdriet te maken. Het zit namelijk al in hele kleine dingen en daarbij gaat het zeker niet alleen over dood gaan. Ook een verhuizing, scheiding van ouders, oorlog waar je uit moet ontsnappen, andere culturen waarmee je geconfronteerd wordt, hebben van een handicap, bij ziekte (in het gezin), brand, afwijzing, pesten, iets niet (meer) kunnen, … is een vorm van afscheid nemen.
En afscheid gaat vaak gepaard met verdriet. Groot verdriet en klein verdriet; het is voor iedereen anders en iedereen gaat er op een eigen manier mee om. Echter kent verdriet ook verschillende vormen; niet elk verdriet wordt hardop geuit, herkend èn erkend. Er is vaak ook sprake van stil verdriet of niet herkent verdriet. Daarom is aandacht al op jonge leeftijd op school zo belangrijk.
Er zijn veel mooie manieren om met kinderen het gesprek aan te gaan over verdriet, afscheid, rouw, rituelen en gebruiken. Een greep uit de verschillende werkvormen en mogelijkheden:

  • ‘Rouw op tafel’: gaat over het bespreken van verschillende soorten verlies

  • ‘Gouden tranen’: welke tranen heb jij? Aandacht voor de (stille) tranen van kinderen

  • ‘De rugzak’: erkenning voor het verdriet wat kinderen bij zich dragen

  • ‘De tijdlijn’: aandacht voor wat de groep in de jaren op school heeft meegemaakt

  • ‘Schillie de Schildpad’: erkenning voor emoties als boosheid, angst èn blijdschap

foto met poppetjes in kring rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas
foto met poppetjes en tekening rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas
foto met poppetjes en theepot rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas
foto met poppetjes en schildpad rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas

Systemisch werken in de klas maakt thema’s zichtbaar

Systemisch werken is een praktische manier om (gevoelige) thema’s zichtbaar en bespreekbaar te maken. Samen met kinderen en leerkracht maak ik een klassenopstelling. Het mooie is dat kinderen dit zelf doen. Op deze manier wordt er niet over hen, maar MET hen gepraat.
Ik kijk ‘verder’ naar het gedrag dat ze laten zien; wat speelt er nog meer? Welke zorgen zijn er? Zijn er onderling moeilijke verhoudingen? Wordt er gepest of buitengesloten?
Systemisch werken helpt om samen te kijken naar wat speelt in de klas en om vragen boven tafel te krijgen, die anders onderhuids blijven spelen. Door dit samen te doen, voelen kinderen zich gezien en gehoord.

foto met 2 poppetjes rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas
foto met poppetjes rouw in de klas praktijk Sprankel Rouw in de klas

Rots & Water

Rots & Watertraining is een psycho-fysieke training waarbij de kinderen al spelenderwijs en d.m.v. fysieke oefeningen hun sociale vaardigheden vergroten en leren communiceren (met elkaar) . Dit op basis van zelfvertrouwen, zelfreflectie en waarbij ik uitga van de eigen krachten, mogelijkheden en inzichten.

Wanneer de dynamiek verstoord is in de groep, ga ik samen met de leerkracht kijken wat nodig is om van daaruit de groep te begeleiden. Dat gebeurt fysiek dmv spel en oefeningen, maar ook worden verdrietige gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden bespreekbaar gemaakt.

Rouwverwerking met behulp van de rouw- en verlieskoffer

Wanneer een kind of leerkracht in de klas ziek wordt of komt te overlijden, heeft de hele klas te maken met rouw.
Verwerken van verdriet, zorgen en angsten kunnen ook gezamenlijk gedaan worden.
Deze koffer bevat boeken, spelletjes, een map met werkbladen en uitleg van werkvormen, om te gebruiken in de klas. Voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.

rouwkoffer Praktijk Sprankel