WERKWIJZE & TARIEVEN

Praktijk Sprankel

Op deze pagina:

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Kennismaking 

Je op je gemak voelen, je welkom voelen, is waar het om gaat als je een therapie aan gaat.
Ik vind het dan ook belangrijk dat zowel volwassenen als kinderen een goed gevoel hebben bij mij als therapeut. Daarom is het altijd mogelijk om vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek te hebben. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk bij mij in de praktijk.

Intakegesprek

Wanneer je besloten hebt om bij mij een traject aan te gaan, volgt er een intakegesprek. Daarvoor gebruik ik een intakeformulier, dat ik voorafgaande het gesprek naar je verstuur. Dan maken we samen een afspraak.
Het intakegesprek is meestal alleen met de ouder(s) en duurt ongeveer een uur. 
Dit intakegesprek is meteen ook de aanmelding voor de therapie.

De therapie

Een therapie aangaan voelt toch vaak als een drempel overgaan. Het is kwetsbaar, omdat het vaak gaat over (ingrijpende) gebeurtenissen uit je leven. Dat geldt voor volwassenen èn voor kinderen. Het gaat over je veilig voelen en vertrouwen hebben. Dat is waar het voor mij dan ook om gaat; werken in een veilige sfeer, met volledige aandacht.

Hoe lang de therapie duurt is moeilijk te zeggen.
Rouw zich niet goed kaderen in een aantal sessies en meerdere sessies kunnen nodig zijn om het een en ander op een rijtje te krijgen.
Daarom volgt er altijd na 5 sessies een tussenevaluatie, om samen het proces en het vervolg te bespreken.
Een sessie voor kinderen duurt 60 min, voor volwassenen 90 min.

Eindgesprek

Een goede afronding van een traject is belangrijk. Daarom vindt er altijd een eindgesprek plaats. Met daarna altijd de mogelijkheid om terug te komen, of om samen te kijken of er nog iets (anders) nodig is. 

Tarieven & vergoedingen

Tarieven individuele begeleiding

 • Kennismaking: kosteloos
 • Sessie voor kinderen (60 minuten): 70 euro
 • Sessie voor volwassenen (90 minuten): 90 euro
 • Intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek (60 minuten): 70 euro

Vergoedingen

Ik ben als registertherapeut ingeschreven bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) als psychosociaal therapeut.

Rouw- en verliestherapie valt onder psychosociale counseling (prestatiecode 24504) en valt onder complementaire zorg.
Dit wil zeggen, dat je mogelijk aanspraak kunt maken op vergoeding voor rouw en verliestherapie vanuit de zorgverzekering. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering.
Zie Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2023.pdf voor een overzicht van de ziektekostenverzekeraars en vergoedingen.

Of u (een deel van) de kosten kunt declareren hangt dus af van uw polis. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. 

Gegevens die van belang zijn voor vergoedingen:   

AGB-code: 90109460
Praktijkcode: 90068427
Licentienummer RBCZ: 200753R

PRIMAIR ONDERWIJS

Er is altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek hoor ik graag wat de vraag / de behoefte is van school en leg ik uit wat de mogelijkheden zijn om in de klas te doen.
Mijn aanbod is altijd op maat en daarom in goed overleg.
Ook is het mogelijk om leerkrachten individueel te begeleiden.

Tarieven primair onderwijs

Rouw in de klas

 • De verschillende werkvormen duren 1,5 – 2 uur per sessie. Vooraf is er altijd eerst een gesprek met de leerkracht om samen te bespreken wat de behoefte is van de klas.
  100 euro per uur

Systemisch werken in de klas; een groepsopstelling

 • Deze werkvorm biedt een inkijk in de dynamieken die spelen in de klas. Samen met de leerkracht en de kinderen maak ik een groepsopstelling.
  Deze sessie duurt 1,5 – 2 uur.
  Vooraf is er altijd eerst een gesprek met de leerkracht om samen de groep door te nemen.
  100 euro per uur

Rots & Water

 • Rots & Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining die meerdere lessen (minimaal 7, maximaal 10) in beslag neemt. Elke les heeft een bepaald thema wat aansluit op de behoefte van de groep.
  In overleg.

Rouw en verlieskoffer

 • De inhoud van deze koffer kan variëren en gaat altijd in overleg.
  In overleg.

Kilometervergoeding

 • €0,19 per km

Vergoedingen

Weerbaarheidstraining en begeleiding voor klassen komen niet in aanmerking voor vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Registratie en lidmaatschap

KvK: Praktijk Sprankel is geregistreerd in het Handelsregister met KvK-nummer 71496440.
NFG: Registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg onder lidnummer 9281, psychosociaal counselor.
RBCZ: Registertherapeut BCZ (beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu, licentienummer 200753R

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW