Veerkracht in het basisonderwijs

School is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en van / met elkaar leren. Dat kan als ze zich veilig en vertrouwd voelen.
Zo kunnen ze eigen kwaliteiten ontdekken en herkennen, meer zelfbewust worden en zo ook bewust worden van de anderen om hen heen.
Als kind ben je niet alleen en hoef je het ook niet alleen te doen. Op school leer je om het SAMEN te doen, met bewustwording van de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de ander.
Essentieel hierbij is de klik met de leerkracht; die de mooie kwaliteiten ziet in het kind, maar ook weet of het kind verdriet met zich mee draagt en gelooft in de veerkracht van het kind.
KINDEREN ZIJN VEERKRACHTIG! Hoe komt dat en hoe doen ze dat? Daar kunnen ze zelf alles over vertellen :-)


Systemisch werken met kinderen en leerkracht

Samen met de kinderen en de leerkracht in de klas kijk ik 'systemisch' naar hoe het met ze gaat.
Door middel van 'houten poppetjes' (methode 'GroepsGeluk) maken we een klassenopstelling. Het mooie is dat kinderen dit zelf doen. Op deze manier wordt er niet over hen, maar MET hen gepraat. Zo kijken we naar; hoe gaat het nu echt met jou in de klas?
Een werkvorm waarbij we vooral DOEN; MET en VOOR elkaar!

                                                                                                           Soms is er meer nodig....  
Anno 2021 maken de kinderen veel mee. Met name de coronapandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van de kinderen; online les volgen, scholen open, scholen weer dicht, ouders, broertjes, zusjes zijn thuis... Soms lopen spanningen op en door het internet zien kinderen precies wat er gebeurt over de hele wereld. Hier in de klas bij stil staan is erg belangrijk. Het helpt ze om alles wat ze mee maken te verwerken.
Ook het bespreken van (of stil staan bij) verdriet en verlies hoort hier bij. Al is dat vaak niet makkelijk.
Kinderen krijgen vaak al op jonge leeftijd te maken met verdriet, verlies en bijbehorende rouw.
Rouw wordt vaak gekoppeld aan overlijden, maar rouw zit al in heel kleine dingen; een knuffel voorgoed kwijtraken, een huisdier wat dood gaat, of afscheid moeten nemen van een vriendje vanwege een verhuizing, niet door kunnen naar de volgende klas, gepest worden op school....
Ook ruziende ouders, (v)echtscheiding, verlies van gezondheid, of ziekte in het gezin is rouw.
Rouw hoort bij het leven. Kinderen voelen het van binnen en weten feilloos dat er wat speelt. Ze hebben er een ANTENNE voor. Die antenne doet het prima, maar er woorden aan geven, is lastig. Het is belangrijk dat zij in hun gevoelens begrepen worden.   

Vanuit eigen ervaring en kennis maak ik in de klas verlies en verdriet bespreekbaar. Dat doe ik samen met de leerkracht en de kinderen.
Als leerkracht sta je er niet alleen voor. Samen gaan we het gesprek aan met de kinderen. Met respect voor de klas en alles wat daarin speelt, kijken we op een open, speelse en veilige manier naar wat rouw en verlies in het leven kan betekenen.
Als rouw en verliestherapeut en leerkracht heb ik oog voor de (onzichtbare) rugzak die kinderen met zich mee nemen.
En waar soms ook de leerkracht mee belast is! Samen met de leerkracht aan de slag in de groep.
Er zijn verschillende manieren om dit met een klas te doen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de wensen van de leerkracht en school:

  Rouw en verliesbegeleiding

In de klas kan verdriet een grote rol spelen. Aan de 'buitenkant' vaak niet te zien, maar wel voelbaar. Het heeft invloed op de groepsdynamiek.
Door met de groep samen te kijken naar wat er speelt; door deze onzichtbare rugzak (die ze soms zelfs gezamenlijk dragen) te openen, wordt verdriet bespreekbaar gemaakt. Zo kan 'Flip de hond' het jonge kind helpen bij het verwoorden van gevoelens, of nodigen 'de lach en de traan' het oudere kind uit om hun verhaal te vertellen. Ook zijn prentenboeken prachtige hulpmiddelen, waar ik graag mee werk.
Door het praten af te wisselen met oefeningen en het gebruik van verschillende materialen, voelen de kinderen zich begrepen en serieus genomen.                                                                                                                   


    1.     

Rouw- en verlieskoffer

Deze koffer bevat boeken, spelletjes, een map met werkbladen en uitleg van werkvormen, om te gebruiken in de klas. Voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.


Rouwkoffer bij overlijden


Koffer met boeken en spelletjes inzetbaar bij echtscheiding


Rots en Water in de klas

Rots & Watertraining is een psycho-fysieke training waarbij de kinderen al spelenderwijs en d.m.v. fysieke oefeningen hun sociale vaardigheden vergroten en leren communiceren (met elkaar) . Dit op basis van zelfvertrouwen, zelfreflectie en waarbij ik uitga van de eigen krachten, mogelijkheden en inzichten.

Wanneer de dynamiek verstoord is in de groep, ga ik samen met de leerkracht kijken wat nodig is om van daaruit de groep te begeleiden. Dat gebeurt fysiek dmv spel en oefeningen, maar ook worden verdrietige gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden bespreekbaar gemaakt.