TARIEVEN

Praktijk Sprankel

handpop praktijk sprankel tarieven

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Rouw- en verliestherapie (psychosociale counseling)

Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Voor kinderen:

Begeleidingssessie (60 minuten): € 65,00

Intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek (60 minuten): € 65,00

Voor volwassenen:

Begeleidingssessie (90 minuten): € 85,00

Intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek (90 minuten): € 85,00

Basisonderwijs

Voor professionals in het primair onderwijs die behoefte hebben aan rouw- en verliesbegeleiding op school of in de klas, wil ik vragen contact met mij op te nemen, aangezien de aanpak op maat is.

Dat geldt ook voor een klassenopstelling (systemisch werken) en de Rots & Watertraining.

Vergoedingen

Ik ben als registertherapeut ingeschreven bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) als psychosociaal therapeut.

Rouw- en verliestherapie valt onder psychosociale counseling (prestatiecode 24504) en valt onder complementaire zorg.
Dit wil zeggen, dat je mogelijk aanspraak kunt maken op vergoeding voor rouw en verliestherapie vanuit de zorgverzekering. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering.
Zie Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2022.pdf voor een overzicht van de ziektekostenverzekeraars en vergoedingen.

Of u (een deel van) de kosten kunt declareren hangt dus af van uw polis. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. 

Gegevens die van belang zijn voor vergoedingen:   

AGB-code: 90109460
Praktijkcode: 90068427
Licentienummer RBCZ: 200753R

Weerbaarheidstraining en begeleiding voor klassen komen niet in aanmerking voor vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Registratie en lidmaatschap

KvK: Praktijk Sprankel is geregistreerd in het Handelsregister met KvK-nummer 71496440.
NFG: Registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg onder lidnummer 9281, psychosociaal counselor.
RBCZ: Registertherapeut BCZ (beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu, licentienummer 200753R