INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rouw- en verliestherapie

in gesprek individuele begeleiding praktijk sprankel
schilderen individuele begeleiding praktijk sprankel

Op deze pagina:

Hoe ziet individuele begeleiding eruit

Kinderen maken vaak al veel mee in hun (soms nog jonge) leven. Verdriet en zorgen kunnen op hun pad komen en daarmee moeten ze zien te dealen. Maar, hoe doe je dat? Hoe ga je om met verdriet of een groot gemis in je leven?
Soms zie je niks aan de ‘buitenkant’ en lijkt het net of ze nergens last van hebben.
Kinderen kunnen echter goed schakelen. Momenten van verdrietig zijn en (vrolijk) spelen wisselen snel af. Maar soms worden emoties ook weggestopt. Verdriet voelen of zien kan heel moeilijk zijn.
Ik maak altijd een plan op maat, want elk kind is uniek, waarbij het kind centraal staat.
Bij deze persoonlijke aanpak sluit ik aan bij de vraag en de behoefte van het kind.

Rouwtherapie

Ik werk vanuit de complementaire zorg en wanneer nodig, werk ik samen met andere betrokkenen zoals school en huisarts. Er zijn verschillende psychologische benaderingen die ik integreer in de therapie:
– Systeemgerichte benadering; je maakt altijd onderdeel uit van een groep. Dat kan zijn jouw gezin, de klas, de vriendengroep. hierbij ga ik uit van de verhoudingen en dynamieken binnen een bepaalde groep.
– Psychodynamische benadering: gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag komen voort uit eerdere ervaringen die je in je leven op hebt gedaan. Erkennen van deze gedachten, gevoelens, emoties, overlevingsgerichte handelingen zijn een belangrijk onderdeel van de therapie.
– Lichaamsgerichte benadering; wat vertelt je lijf? Je ademhaling, houding, hartslag, pijnen in je lijf; je lijf heeft je iets te vertellen. Daarom is aandacht voor het lijf belangrijk. Wanneer ik met kinderen werk, zet ik ook vaak Rots&Water elementen in, omdat die zo helpend zijn voor kinderen om bewust het lijf te voelen.
– Psycho-educatie is een meer cognitieve benadering, die kan helpen om met het hoofd te begrijpen wat het lijf vertelt en voelt.
Kinderen zijn veerkrachtig en dat is altijd mijn uitgangspunt.
Energie en creativiteit dragen bij aan het versterken van de veerkracht.

Vertaald in mijn praktijk ziet het er zo uit:
* De Levenslijn: met gouddraad, bloemen en stenen gaan we aan de slag voor meer overzicht
* Opstellingen (verlies in beeld); dmv poppetjes verlies zichtbaar maken
* Oefeningen om bijv. stevig met 2 voeten op de grond te staan, om te ontspannen, of om voor jezelf op te komen.
* Verschillende creatieve werkvormen als tekenen, bouwen, poppenspel
* Wandelen in het bos; beweging en een frisse wind zorgt voor reflectie
* Uitleg van de theorie (psycho-educatie)
In mijn begeleiding ben ik graag creatief bezig. Het helpt om verdriet en zorgen bespreekbaar te maken.
Samen gaan we de hulpbronnen zichtbaar maken, zodat duidelijk is dat je het niet alleen hoeft te doen.

Met ouder(s)

Wanneer kinderen bij mij een traject aangaan, zie ik ook graag ouders twee keer tussendoor, zonder kind.
Als ouder kun je je namelijk soms zo machteloos voelen bij het zien van zorgen en verdriet bij je kind. Of er komen vragen op zoals: ‘is de boosheid die ik bij mijn kind zie, normaal of moet ik daar iets mee?’ Deze 2 sessies geven ouders de gelegenheid om met deze vragen en zorgen te komen en samen te bespreken.