Ervaringen

Annemarie Joosten is leerkracht op OBS Brandevoort:
"Vandaag hebben wij een heel bijzondere les gehad van juf Anke. We kregen ieder ons eigen poppetje en mochten deze in de 'klas' plaatsen. Waar sta je? Naar wie kijk je? Hoe voelt dat? Enz. Er kwamen heel veel gevoelens naar voren. De kinderen waren ontzettend open en kwetsbaar in wat ze vertelden en lieten zien. Ik ben nu nog erg onder de indruk. Ook kwam er naar voren dat kinderen die weg zijn gegaan gemist worden. Daarnaast werd er ook heel goed gevoeld dat er een nieuwe start is gemaaktd en dat het heel fijn voelt om samen deze groep 7 te zijn. Iedereen mag er zijn. Ook de gevoelens die je eigenlijk niet zo vaak of niet zo graag laat zien. Dankjewel juf Anke en dankjewel kinderen voor jullie eerlijkheid en openheid. Ik ben zo trots als een pauw op jullie!”
Hieronder een foto van deze klassenopstelling:
Annemarie Joosten - Leerkracht groep 7Mucella Ucar is leerkracht op Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad.
"Door voorafgaand de Rots en Watertraining eerst systemisch te kijken in de klas naar hoe het (echt) gaat met de kinderen, is er al veel informatie vanuit de kinderen gekomen. Daarbij heb je ook meteen een fijne relatie met de kinderen, wat de training ten goede komt. Je hebt zo het vertrouwen van de kinderen gewonnen en dat was zichtbaar tijdens de hele training. Er is zo een mooie opbouw van de training".
Mucella Ucar - Leerkracht groep 7


Berna is intern begeleider op OBS Brandevoort:
- De 'Rots en Watertraining' geeft inzicht in de sociale verhoudingen in de klas. Door de oefeningen worden sociale vaardigheden uitvergroot en zichtbaar.
- De training is gericht op weerbaarheid, met veel aandacht voor sociaal inzicht, waarbij ook de houding van de leerkracht meegenomen wordt in het geheel.
Daarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de leerkracht en het vertrouwen in de leerkracht en in de klas.
De leerkracht is immers (een zeer belangrijk) onderdeel van de groep.
- Wij zien op school positieve effecten van de training. Na het volgen van de Rots en Water training zien we meer rust in een groep, leerlingen die bewuster omgaan met elkaar doordat ze meer inzicht hebben in het eigen handelen. En leerkrachten besteden door de training meer aandacht aan weerbaarheid in de klas.
- De begeleiding is op maat, professioneel, integer en ondersteunend.
- Door de sociale inzichten, verkregen uit de training, worden vervolg stappen (voor leerkracht, groep en individuele leerlingen) duidelijker.
Berna Reuver - Intern Begeleider


Lisanne, leerkracht groep 8, kijkt samen met de kinderen van haar klas terug op de Rots&Watertraining die ik gegeven heb:
Kinderen: "We zijn meer een groep geworden: meer contact tussen de jongens en de meisjes. En we konden tijdens de training dingen met elkaar delen die we nog niet van elkaar wisten. De meeste kinderen hebben het gevoel dat de groep daardoor hechter is geworden".
Leerkracht: "Ik merk zelf ook dat er meer begrip is voor elkaar. We bespreken veel in de (socio)kring. Kinderen zijn meer open en hebben vertrouwen in elkaar; durven meer uit te spreken wat ze niet fijn vinden. De sociokring is een heel belangrijk moment in de week voor de groep (en ook voor mij!)."
Lisanne Siebers - Leerkracht groep 8 en kinderen groep 8


Zita, leerkracht groep 4:
"Ik heb gezien dat de kinderen met heel veel plezier deel hebben genomen aan het activiteiten aanbod dat jullie voor onze groep hebben gemaakt. Door spel-vormen leren de kinderen veel. Het waren herkenbare thema's, waarmee ze vervolgens zelfbewust mee aan de slag werden gezet. Een aantal van deze activiteiten kunnen we heel goed dagelijks inzetten in onze groep. Bijvoorbeeld het 'stop' leren zeggen, je eigen grens bewaken. Maar ook de spiegel daarvan; dat je eigen aandeel van 'hoe zeg je 'stop' ook belangrijk is."
Zita Merkx - Leerkracht groep 4


Joris Dekker, directeur OBS Brandevoort:
“Ik vind het mooi hoe we d.m.v. het Rots en Water traject duidelijk maken, dat je er niet alleen voor hoeft te staan als het pittig is in de groep. Er komt daadwerkelijk hulp in de vorm van 2* extra mensen die 7 keer** een training komen geven en ondersteunen en feedback geven tijdens de nabespreking. De aanpak die wordt aangeboden kun je daarna ook zelf gebruiken in de klas. Ook ouders krijgen de informatie, zodat ze daar thuis ook kunnen op voortborduren als ze dat willen."
Joris Dekker, directeur OBS Brandevoort, Helmond.


Agnes Lindhout, leerkracht groep 3:
"Ik heb gezien hoe onze leerlingen (groep 3) sterker zijn geworden in het aangeven van eigen grenzen en respecteren van de grens van de ander. Ze staan steviger op hun eigen benen (letterlijk en figuurlijk) en zijn zich bewuster van hun eigen aandeel in en invloed op de groepsdynamiek".
Agnes Lindhout- van Bekkum - Leerkracht groep 3*De training heb ik in dit geval samen met een lkr / tevens Rots en Watertrainer gegeven.
**hoe vaak is in overleg met school