Begeleiding basisonderwijs

School is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten en met elkaar spelen. Waar ze zich veilig en vertrouwd voelen.
Wanneer er rust, structuur en veiligheid is, komen ze tot leren en kunnen ze zich ontwikkelen.
Essentieel is de klik met de leerkracht, die oog heeft voor het kind. Die de mooie kwaliteiten ziet in het kind, maar ook weet of het kind verdriet met zich mee draagt. Verlies en verdriet ligt al snel op de loer. Soms groot, soms klein, soms bewust, maar vaak onbewust.
De vraag is, hoe ga je op school om met verllies en verdriet?

Rouw en verlies wordt vaak gekoppeld aan overlijden, maar rouw zit al in hele kleine dingen.
Op jonge leeftijd krijgen kinderen dan ook te maken met rouw; een knuffel voorgoed kwijtraken, een huisdier wat dood gaat, of afscheid moeten nemen van een vriendje vanwege een verhuizing, niet door kunnen naar de volgende klas, gepest worden op school....
Ook ruziende ouders, (v)echtscheiding, verlies van gezondheid, of ziekte in het gezin is rouw.
Rouw hoort bij het leven. Kinderen voelen het van binnen en weten feilloos dat er wat speelt. Ze hebben er een antenne voor. Die antenne doet het prima, maar er woorden aan geven, is lastig. Het is belangrijk dat zij in hun gevoelens begrepen worden.   

Vanuit eigen ervaring en kennis maak ik in de klas verlies en verdriet bespreekbaar. Dat doe ik samen met de leerkracht en de kinderen.
Als leerkracht sta je er niet alleen voor. Samen gaan we het gesprek aan met de kinderen. Met respect voor de klas en alles wat daarin speelt, kijken we op een open, speelse en veilige manier naar wat rouw en verlies in het leven kan betekenen.
Als rouw en verliestherapeut en leerkracht heb ik oog voor de (onzichtbare) rugzak die kinderen met zich mee nemen.
En waar soms ook de leerkracht mee belast is! Samen met de leerkracht aan de slag in de groep.
Er zijn verschillende manieren om dit met een klas te doen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de wensen van de leerkracht en school:

  

Systemisch werken met kinderen en leerkracht

Samen met de kinderen in de klas en de leerkracht gaan we met 'houten poppetjes' (methode 'GroepsGeluk) aan de slag.
We kijken naar; hoe gaat het nu echt in de klas? Niet alleen luisteren, maar ook doen.

                                                                                                           

Rouw en verliesbegeleiding

In de klas kan verdriet een grote rol spelen. Aan de 'buitenkant' vaak niet te zien, maar wel voelbaar. Het heeft invloed op de groepsdynamiek.
Door met de groep samen te kijken naar wat er speelt; door deze onzichtbare rugzak (die ze soms zelfs gezamenlijk dragen) te openen, wordt verdriet bespreekbaar gemaakt. Zo kan 'Flip de hond' het jonge kind helpen bij het verwoorden van gevoelens, of nodigen 'de lach en de traan' het oudere kind uit om hun verhaal te vertellen. Ook zijn prentenboeken prachtige hulpmiddelen, waar ik graag mee werk.
Door het praten af te wisselen met oefeningen en het gebruik van verschillende materialen, voelen de kinderen zich begrepen en serieus genomen.                                                                                                                   


    1.     

Rouw- en verlieskoffer

Deze koffer bevat boeken, spelletjes, een map met werkbladen en uitleg van werkvormen, om te gebruiken in de klas. Voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.


Rouwkoffer bij overlijden


Koffer met boeken en spelletjes inzetbaar bij echtscheiding


Rots en Water in de klas

Rots & Watertraining is een psycho-fysieke training waarbij de kinderen al spelenderwijs en d.m.v. fysieke oefeningen hun sociale vaardigheden vergroten en leren communiceren (met elkaar) . Dit op basis van zelfvertrouwen, zelfreflectie en waarbij ik uitga van de eigen krachten, mogelijkheden en inzichten.

Wanneer de dynamiek verstoord is in de groep, ga ik samen met de leerkracht kijken wat nodig is om van daaruit de groep te begeleiden. Dat gebeurt fysiek dmv spel en oefeningen, maar ook worden verdrietige gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden bespreekbaar gemaakt.