Hoe ga ik te werkIndividuele begeleiding

Een individueel begeleidingstraject start altijd eerst met een gratis kennismakingsgespek. Het is belangrijk om de 'klik' te voelen. Vertrouwen, veiligheid en jezelf durven zijn is belangrijk voor een succesvol verloop van het traject. Na het kennismakingsgesprek start het traject; hoeveel sessies er nodig er zijn, is per persoon verschillend en gaat altijd in overleg.

Voor het basisonderwijs

Rouw en verliesbegeleiding:
Samen met directie/IB en leerkracht bespreken we wat nodig is voor de groep en voor de leerkracht.
Rots en Watertraining:
Na een eerste kennismaking met school, ga ik met de desbetreffende leerkracht(en) in overleg. Samen kijken we naar de dynamiek van de groep en wat de kinderen en leerkracht(en) nodig hebben.


Voorlichting of workshop

Tijdens de workshop 'traumasensitief lesgeven in de klas' gaan we door een andere bril kijken naar de kinderen die in de klas zitten. Naast uitleg over trauma en theorie over de invloed van trauma op het brein, gaan we ook praktisch aan de slag.

Voorafgaand heb ik eerst een kennismaking met school; directie, IB en leerkrachten.