Voor ouders en kinderen        
                              
Wanneer je erover praat, vinden zorgen en verdriet zich een weg

* Erover praten helpt....

Soms zijn er zorgen die je dagelijks met je mee draagt, zonder er veel over te praten. Het gevoel dat je anderen er niet mee wil 'lastig vallen' of dat je zelf niet zo goed weet waar de zorgen vandaan komen. Veel mensen hebben er last van en ongmerkt kan dat toch meer met je doen, dan zo in de gaten hebt.
Vaak komen er klachten zonder dat je precies weet waar ze vandaan komen en vooral ook.... hoe kom je ervan af?!
Erover praten is dan juist heel belangrijk!

Zorgen en spanningen kunnen er zijn op allerlei vlak:
- door het Coronavirus. Want dat dit virus een enorme impact heeft op ons dagelijks leven is duidelijk.
- echtscheiding(sperikelen)
- ziekte in het gezin
- afscheid moeten nemen van een geliefde

Maar ook minder zichtbare zorgen kunnen een grote last zijn::
- kind heeft stress op school omdat het anders loopt dan verwacht of wordt niet opgenomen in de groep
- buiten gesloten worden door andere ouders (op het schoolplein), familie of gemeenschap
- pesten of buiten gesloten worden op het werk

Dan is het fijn om even je verhaal te kunnen doen. En als we merken dat er meer nodig is, kijken we samen wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.

* Een (spelenderwijs) luisterend oor voor kinderen met zorgen en verdriet

Dat kinderen al jonge op leeftijd met zorgen en stress te maken krijgen, heb ik op school als groepsleerkracht heel vaak gezien.

Vanuit mijn praktijk begeleid ik kinderen individueel (of in een groep) die een rugzak met zich mee dragen, die even niet meer te tillen is. Door samen te kijken naar wat moeilijk gaat of verdriet te bespreken wat verstopt zit, maken we de zware rugzak beter hanteerbaar. De ervaringen zullen erin blijven, maar door gekregen inzicht zal de rugzak beter te dragen zijn.

* Weerbaarheidstraining (Rots&Watertraining) voor jong en oud

Rots&Watertraining is een weerbaarheidstraining waarbij het gaat om sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen. Je ervaart waar je eigen krachten zitten, waar je goed in bent en wat je nog moeilijk vindt. Hierbij ga ik uit van jouw eigen kracht en mogelijkheden: "Je kunt zelf vaak al meer dan je denkt!"

* Waar

Ik heb een praktijk aan huis, waar je welkom bent, zie onderaan mijn gegevens.
Maar er is meer mogelijk. Zeker nu we te maken hebben met het coronavirus, is het belangrijk om de begeiding zo passend mogelijk te doen.
Wandelcoaching (in het bos) is ook een mogelijkheid.
En ook online is een luisterend oor mogelijk, waardoor je niet van huis hoeft.