Ervaringen


"- De Rots en Watertraining geeft inzicht in de sociaal verhoudingen in de klas. Door de oefeningen worden sociale vaardigheden uitvergroot en zichtbaar.
- De training is gericht op weerbaarheid met veel aandacht voor sociaal inzicht, waarbij ook de houding van de leerkracht meegenomen wordt in het geheel. De leerkracht is immers (een zeer belangrijk) onderdeel van de groep.
- Wij zien op school positieve effecten van de training. Na het volgen van de RotsenWater training zien we meer rust in een groep, leerlingen die bewuster omgaan met elkaar doordat ze meer inzicht hebben in het eigen handelen, leerkrachten die door de training meer aandacht besteden aan weerbaarheid in de klas.
- De begeleiding is op maat, professioneel, integer en ondersteunend.
- Door de sociale inzichten verkregen uit de training worden vervolg stappen (voor leerkracht, groep en individuele leerlingen) duidelijker."
Berna Reuver - Intern Begeleider


"Ik heb gezien hoe onze leerlingen (groep 3) sterker zijn geworden in het aangeven van eigen grenzen en respecteren van de grens van de ander. Ze staan steviger op hun eigen benen (letterlijk en figuurlijk) en zijn zich bewuster van hun eigen aandeel in en invloed op de groepsdynamiek.
Agnes Lindhout- van Bekkum - Leerkracht groep 3


Ik heb gezien dat de kinderen met heel veel plezier deel hebben genomen aan het activiteiten aanbod dat jullie voor onze groep hebben gemaakt. Door spel-vormen veel leren. Herkenbare thema's, waarmee ze vervolgens zelf bewust mee aan de slag werden gezet. Een aantal van deze activiteiten kunnen we heel goed dagelijks inzetten in onze groep. Bijvoorbeeld het 'stop' leren zeggen, je eigen grens bewaken. Maar ook de spiegel daarvan; dat je eigen aandeel van het 'hoe' stop leren zeggen ook belangrijk is."
Zita Merkx - Leerkracht groep 4


“Ik vind het mooi hoe we d.m.v. het Rots en Water traject duidelijk maken, dat je er niet alleen voor hoeft te staan als het pittig is in de groep. Er komt daadwerkelijk hulp in de vorm van 2* extra mensen die 7 keer** een training komen geven en ondersteunen en feedback geven tijdens de nabespreking. De aanpak die wordt aangeboden kun je daarna ook zelf gebruiken in de klas en ouders krijgen ook de informatie, zodat ze daar thuis ook kunnen op voortborduren als ze dat willen."
Joris Dekker, directeur OBS Brandevoort, Helmond.

*De training heb ik in dit geval samen met een lkr / tevens Rots en Watertrainer gegeven.
**hoe vaak is in overleg met school


Kinderen van groep 8: "We zijn meer een groep geworden: meer contact tussen de jongens en de meisjes. En we konden tijdens de training dingen met elkaar delen die we nog niet van elkaar wisten. De meeste kinderen hebben het gevoel dat de groep daardoor hechter is geworden.
Leerkracht van deze groep:
Ik merk zelf ook dat er meer begrip is voor elkaar. We bespreken veel in de sociokring. Kinderen zijn meer open durven meer uit te spreken wat ze niet fijn vinden.
Sociokring is een heel belangrijk moment in de week voor de groep, maar ook voor mij."
Lisanne Siebers - Leerkracht groep 8 en kinderen groep 8