Voor het basisonderwijs


Rots en Watertraining in de klas

Rots & Watertraining is een psycho-fysieke training waarbij de kinderen al spelenderwijs en d.m.v. fysieke oefeningen hun sociale vaardigheden vergroten en leren communiceren (met elkaar) . Dit op basis van zelfvertrouwen, zelfreflectie en waarbij ik uitga van de eigen krachten, mogelijkheden en inzichten.

Wanneer de dynamiek verstoort is in de groep, ga ik samen met de leerkracht kijken wat nodig is om van daaruit de groep in 8 lessen te begeleiden. Dat gebeurt fysiek dmv spel en oefeningen, maar ook worden verdrietige gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden bespreekbaar gemaakt.

                        Traumasensitief werken (voor leerkrachten, IB en directie)

Traumasensitief werken gaat over het kijken door een andere bril naar het kind.
In overleg wordt 'traumasensitief werken' aangeboden in een workshop of in een training.
Het is voor leerkrachten, IB-ers en directie en gaat over het even verder kijken naar het kind. Kijken naar de bagage die kinderen (vaak onzichtbaar) met zich meenemen als ze op school komen. Moeilijke thuissituaties zorgen voor spanning en stress, triggers liggen dan overal op de loer.

Het kijken door een andere bril, kijken naar de zorgen die het kind heeft en dus de bagage die het kind met zich meeneemt, zorgt voor meer begrip en dus meer rust.

                                         


Rouw en verliesbegeleiding

Het stille kind dat vaak weg droomt, het kind dat jou weer op zoekt en om aandacht vraagt, of aandacht vraagt door hard te roepen of te vechten.....
Kinderen maken vaak al veel mee. Soms ook al op zeer jonge leeftijd. Het zijn levenservaringen die ze in een onzichtbare rugzak met zich meedragen. En die een grote impact hebben. Tegelijkertijd gaan ze voor het oog ook 'gewoon' door met hun dagelijks leven en lijkt er niets aan de hand.....

In de klas kan verdriet een grote rol spelen. Aan de 'buitenkant' vaak niet te zien, maar wel voelbaar. Het heeft invloed op de groepsdynamiek.
Door met de groep samen te kijken naar wat er speelt; door deze onzichtbare rugzak (die ze soms zelfs gezamenlijk dragen) te openen, wordt verdriet bespreekbaar gemaakt. Door het praten af te wisselen met oefeningen voelen de kinderen zich begrepen en serieus genomen. Zo leren ze elkaar (nog) beter kennen en begrijpen ze elkaar beter.
Ik ga samen met de leerkracht en de kinderen het gesprek aan, afgewisseld met een verhaal of spelletje.


                                                                                                                                


Rouw- en verlieskoffer (bij overlijden / bij echtscheiding)
Deze koffer bevat boeken, spelletjes, map met werkbladen en uitleg om te doen in de klas. Voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.
De koffer kan in overleg gemaakt of gehuurd worden.